Seniorenbetreuung daheim
mit Freude alt werden
 


Deutsch
Rumänisch
Bulgarisch
Работа в Германия

 www.sebeda.de

Работа в Германия

Seniorenbetreuung daheim е фирма-доставчик на услуги, чиято цел е да посредничи при осигуряването на домашни помощници за семейства, нуждаещи се от специални грижи.

Вашето желание е да имате легална работа в Германия?

Ваш работодател ще бъде семейството, в което работите. Вие сте работникът, а Seniorenbetreuung daheim е посредникът.
При пристигането в Германия всички домашни помощници сключват германски трудов договор. Правата и задълженията са същите като на всеки германски работник.
Ще бъдете социално осигурени. Това означава, че ще имате здравна и пенсионна осигуровка, осигуровка за дългосрочни грижи и безработица, а в случай на евентуална безработица ще можете да се възползвате от съответните обезщетения.
Изпитателният Ви срок ще бъде четири седмици. През това време можете да напуснете с едноседмично предизвестие. След изтичане на изпитателния срок предизвестието Ви за напускане ще бъде 4 седмици. Също така ще разполагате с 30 дни годишен платен отпуск.

Условия:

- владеене на немски език
- минимален престой: 3 месеца, но можете да останете и за по-дълго
- При първото Ви пристигане ще Ви бъде изплатена еднократна помощ в размер на макс. 120,00 €
  (За целта трябва да представите самолетен или автобусен билет.)
- Ще Ви бъде осигурено безплатно настаняване и хранене в дома на семейството.
- Брутното Ви възнаграждение ще бъде между 1495,00€ и 2609,00€
  в зависимост от броя на лицата в домакинството.
- Нетното възнаграждение варира между 1018,00€ и 1550,00€
  в зависимост от данъчната категория и изповядваната религия.
- Пътуванията до дома и ваканциите са за Ваша сметка.
- Докато трае трудовото Ви правоотношение, всеки месец трябва да заплащате такса обслужване на
  Seniorenbetreuung daheim в размер на 50,00€. (предмет на договора)

Проявявате ли интерес?

Тогава подпишете условията на Seniorenbetreuung daheim.
Попълнете формуляра за кандидатстване и го изпратете с необходимите документи на sebeda@gmx.de

След като получим документите, незабавно ще се свържем с Вас и ще Ви направим предложение за работа.

 

 

 

 


© 2013-2019 Seniorenbetreuung daheim
Peter Schmitz und Franka Schmitz GbR  |  Weingartenstraße 5b |  56820 Nehren
Tel. 0 26 73 - 96 29 79  |  Fax: 0 26 73 - 96 20 62  |  E-Mail: sebeda@gmx.de


Kontakt   |   Impressum   |   Datenschutz